RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania


RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w obszarze stosowanych środków nadzoru pracownika w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od z okładem roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy dodatkowo przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości bieżących kodeksów albo hen idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i wykonać szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione w szczególności wszechobecne zgody, rozpusta umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upełnomocnień osób, jakich dane dotyczą, profil danych o pracowniku i kandydacie do pracy oraz zgoda pracownicza, monitoring pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek w jaki sposób zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób ażeby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, pomimo tego też nie kreować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji. Zobacz Pojęcie i zakres danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane personalne członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania rodo ochrona danych na cv 2020 danych osobowych w zakresie stosowanych środków dozoru pracownika . Monitoring wizyjny funkcjonowanie w sieci obserwacja informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi innymi słowy psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy administratora w obszarze przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO wypada wziąć pod uwagę w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność to znaczy obligatoryjność podania danych?. Podstawy legislacyjne przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za pogwałcenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na klauzula rodo ochrona danych 2020 cv pytania uczestników szkolenia